Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lệnh mở cửa (Lệnh ATO)

Lệnh mở cửa (At the open hoặc ATO) là lệnh mua/bán cổ phiếu tại mức giá mở cửa, và chỉ được áp dụng trên sàn HOSE. Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian phiên giao dịch mở cửa từ 9:00 – 9:15 để xác định giá mở cửa của ngày giao dịch đó.


HSX sẽ nhận toàn bộ lênh ATO và lênh LO trong phiên mở cửa và khớp với nhau theo nguyên tắc "đấu giá" để xác định một mức giá mở cửa.  Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh LO trong phiên khớp lệnh ATO, và nếu không khớp được hoặc chỉ khớp một phần thì lệnh sẽ bị huỷ sau 9h15.

Ví dụ, bạn đặt lệnh ATO mua một cổ phiếu. Cổ phiếu này khi mở cửa lúc 9h15 có giá mở cửa là 25,000đ, lệnh ATO mua 500 cp  của bạn sẽ được khớp toàn bộ ở mức giá 25,00đ này. 


Nếu bạn đặt lệnh LO mua 500 cổ phiếu với giá 25,000đ trong phiên mở cửa, sau khi phiên mở cửa kết thúc, bạn khớp được 300 cổ phần thì 200 cổ phần còn lại sẽ được tiếp tục khớp trong phiên liên tục.

Nhà đầu tư đặt lệnh ATO thường do sự kiện có thể xảy ra sau khi thị trường đóng của ngày hôm trước dẫn đến ảnh hưởng lớn đến giá giao dịch vào ngày giao dịch tiếp theo nên muốn mua/bán vị thế trước. Ví dụ: những tin tức đặc biệt quan trọng như báo cáo thu nhập hàng quý hoặc thông tin bất lợi về cong ty trước khi thị trường chính thức mở cửa vào sáng hôm sau. 


Nhiều công ty chứng khoán cho phép bạn đặt lệnh trước phiên giao dịch, thậm chí là từ đêm hôm trước ngày giao dịch.