Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Mua bắt đáy

Mua bắt đáy (Buy on the dips) là hành vi mua vào và nắm giữ cổ phiếu trong giai đoạn giá cổ phiếu giảm nhanh và mạnh trong ngắn hạn.

Niềm tin để mua vào ở đây là mức giá mới, thấp hơn này được xem như là một món hời vì sự "sụt giảm" đó chỉ là một “sự cố” trong ngắn hạn và tài sản, theo thời gian sẽ có khả năng phục hồi và tăng giá trị trở lại.

Sau khi giá của tài sản giảm mạnh, một số nhà giao dịch và nhà đầu tư thường xem đây là thời điểm thuận lợi để mua với niềm tin nhận được lợi nhuận cao trong tương lai, hoặc để tích luỹ, củng cố danh mục đầu tư dài hạn.

Một số nhà giao dịch tin rằng họ đang "mua bắt đáy" khi một tài sản bỗng chốc giảm nhanh trong một xu hướng đang tăng dài hạn, vì họ có hy vọng rằng xu hướng tăng sẽ tiếp tục sau khi đà giảm đó.

Những một số khác, tuy biết không có xu hướng tăng giá nào hiện hữu, nhưng tin rằng xu hướng tăng có thể xảy ra trong tương lai gần, do đó, họ thực hiện “mua bắt đáy” khi giá giảm để kiếm lợi trong tương lai.