Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phương pháp đầu tư từ dưới lên

Phương pháp đầu tư từ dưới lên (Bottom-Up Investing) là một phương pháp đầu tư dựa trên việc phân tích các cổ phiếu riêng lẻ mà không quan tâm đến xu hướng của thị trường hay ngành công nghiệp.

Nhà đầu tư theo phương pháp này tin rằng họ có thể tìm ra những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng cao bằng cách nghiên cứu kỹ lưỡng về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, sản phẩm, dịch vụ và chiến lược cạnh tranh của các công ty.

Họ không quan tâm đến các yếu tố bên ngoài như tình hình kinh tế, chính trị hay xã hội mà chỉ tập trung vào giá trị thực của cổ phiếu. Chiến lược này bao gồm việc làm quen với các báo cáo nghiên cứu công khai của công ty.

Ngược lại, với phương pháp đầu tư Top-Down Investing, nhà đầu tư sẽ đặt sự quan tâm đầu tiên vào hiệu quả hoạt động tổng thể của nền kinh tế và sau đó tìm kiếm các ngành đang hoạt động tốt, đầu tư vào những cơ hội tốt nhất trong ngành đó.