Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tiết kiệm

Tiết kiệm hay tiền tiết kiệm (savings) là số tiền còn lại sau khi trừ chi phí chi tiêu của một cá nhân khỏi thu nhập khả dụng của họ trong một khoảng thời gian nhất định. Do đó, tiết kiệm đại diện cho thặng dư ròng (tiền dư ròng) của một cá nhân hoặc hộ gia đình sau khi tất cả các chi phí và nghĩa vụ đã được thanh toán.

Các khoản tiết kiệm thường được giữ dưới dạng tiền hoặc các khoản tương đương tiền (ví dụ như tiền gửi ngân hàng), vì nó không có rủi ro bị mất mát mà còn có thể mang lại lợi nhuận tối thiểu tương ứng. Ví dụ, nếu bạn gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng Vietcombank với kì hạn 6 tháng, bạn sẽ nhận được lãi suất lên tới 4%. Bên cạnh các khoản tiền gửi, tiết kiệm có thể được tăng lên thông qua việc đầu tư, tuy nhiên, điều này đòi hỏi tiền phải được đặt vào các vị thế rủi ro hơn.