Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tài chính hành vi

Tài chính hành vi là một lĩnh vực của kinh tế học hành vi, nghiên cứu lý do tại sao con người lại đưa ra một lựa chọn tài chính nhất định.

Tài chính hành vi được dùng để giải thích cho các sự kiện bất thường trên thị trường chứng khoán, chẳng hạn như sự tăng hoặc giảm giá cổ phiếu.

Tài chính hành vi giả định rằng cấu trúc thông tin và đặc điểm của những người tham gia thị trường ảnh hưởng một cách có hệ thống đến các quyết định đầu tư cũng như kết quả thị trường.

Tài chính hành vi có thể đưa ra lời giải thích rõ ràng hơn về lý do tại sao hiện tượng bong bóng (mua vào quá nhiều) và hoảng loạn (bán quá nhiều) lại xảy ra.

Các tâm lý tài chính phổ biến nhất là: Kế toán nhận thức, hành vi bầy đàn, neo quyết định và tự tin trên mức trung bình.