Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thị trường giao dịch OTC

Thị trường giao dịch OTC là thị trường phi tập trung, trong đó những người tham gia giao dịch cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ hoặc các công cụ khác thực hiện giao dịch trực tiếp với bên mua hoặc bán, mà không thông qua sàn giao dịch tập trung nào.

Thị trường OTC không có một địa điểm vật lý cụ thể; thay vào đó, các giao dịch được thực hiện và ghi nhận trên các máy tính điện tử. Trong đó, các nhà đại lý hay môi giới đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường bằng cách “báo giá” mua và bán chứng khoán, có thể bao gồm cổ phiếu, tiền tệ, trái phiếu, chứng khoán phái sinh hoặc các sản phẩm tài chính khác.

Lưu ý, những giao dịch trong thị trường OTC thường là hoạt động riêng tư giữa hai bên mà người khác, hay thị trường chung, sẽ không được biết tới.

Nhìn chung, thị trường OTC thường chịu ít quy định hơn các sàn giao dịch, nhưng nó lại kém minh bạch hơn và mang đến nhiều rủi ro hơn. Do đó, những giao dịch qua OTC thường bao gồm một mức phí bảo hiểm cao trên mức giá thị trường của các loại chứng khoán.