Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Nhà môi giới, đại lý môi giới

Nhà môi giới, đại lý môi giới (Broker-dealer) là một cá nhân hoặc công ty kinh doanh mua/bán chứng khoán cho tài khoản của họ hoặc đại diện thực hiện các giao dịch cho khách hàng của họ. Thuật ngữ này thường được sử dụng để mô tả các nhân viên môi giới của công ty môi giới chứng khoán, bất động sản.

Một cá nhân hoạt động như một nhà môi giới khi họ thực hiện các lệnh giao dịch hay đầu tư thay cho khách hàng của mình, và hoạt động như một đại lý khi họ giao dịch trên chính tài khoản của mình. Chẳng hạn như là cho phép nhà đầu tư mua bán cổ phiếu ký quỹ trên tổng số lượng cổ phiếu mà họ nắm giữ, hay là room cổ phiếu của họ.

Với cả hai vai trò, họ tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu chuyển chứng khoán tự do trên thị trường mở, được hiểu là tạo thanh khoản cho thị trường. Đồng thời đảm bảo có một nguồn cung chứng khoán dành cho khách hàng của họ. Vì người môi giới, đại lý môi giới được xem là người đứng giữa, kết nối các khách hàng của họ, thường là nhà đầu tư và tổ chức phát hành, nên họ thường được trả công bằng phí, được trả bởi một trong hai bên hoặc cả hai bên mua bán khi giao dịch chứng khoán.