Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thời gian khớp lệnh trên HNX

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, HNX,  giao dịch từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ những ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.

Đối với Cổ phiếu (CP) lô chẵn thời gian giao dịch của các lệnh như sau:

- Phiên khớp lệnh liên tục từ 9:15 đến 11:30 và 13:00 đến 14:30: Lệnh LO, MTL, MOK, MAK.

- Phiên đóng cửa từ 14:30 đến 14:45: Lênh ATC và Lệnh LO.

- Ngoài ra nhà đầu tư có thể đặt lệnh thỏa thuận: từ 9:00 đến 11:30 và từ 13:00 đến 15:00.

Đối với trái phiếu, thời gian giao dịch như sau:

- Phiên khớp lệnh liên tục từ 9:15 đến 11:30 và 13:00 đến 14:30: Lệnh LO

- Phiên đóng cửa từ 14:30 đến 14:45: Lệnh LO. Như vậy đối với trái phiếu, hiện chỉ có Lệnh LO.

- Tương tự, nhà đầu tư có thể đặt lệnh thỏa thuận: từ 9:00 đến 11:30 và từ 13:00 đến 15:00