Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thông tin nội bộ

Thông tin nội bộ (Insider information) là những thông tin về kế hoạch hoặc tài chính của một công ty đại chúng chưa được tiết lộ cho các cổ đông, mà chỉ có các giám đốc, người nội bộ công ty hoặc các cá nhân khác có đặc quyền tiếp cận.

Điều này có thể mang lại lợi thế không công bằng cho những người sở hữu cổ phần của công ty, nếu như cổ phiếu bị hành động nhằm trục lợi riêng.

Việc mua hoặc bán cổ phiếu dựa trên thông tin nội bộ có thể là một hành vi phạm pháp và bị xem là thao túng thị trường nếu cổ phiếu bị mua, bán, điều chỉnh giá bởi những người nội bộ trong công ty đó.

Những sự kiện của công ty mà một khi được tiết lộ, sẽ ảnh hưởng đáng kể đến giá cổ phiếu của công ty có thể là một vụ sáp nhập đang chờ xử lý, một vụ thu hồi sản phẩm, thiếu hụt thu nhập hoặc sự thất bại của một dự án lớn.

Trong trường hợp cực đoan, đó có thể là một vụ bê bối tài chính sắp được công bố ra trước công chúng.