Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Trái phiếu có thể thu hồi

Trái phiếu có thể thu hồi (Callable Bond) là một loại trái phiếu mà tổ chức phát hành có thể mua lại trước khi đến ngày đáo hạn đã nêu. Trái phiếu có thể thu hồi cho phép công ty phát hành trả hết nợ sớm. Một doanh nghiệp có thể chọn thu hồi trái phiếu của mình nếu lãi suất thị trường giảm xuống, điều này sẽ cho phép họ vay lại với lãi suất có lợi hơn.

Tập đoàn ABC phát hành trái phiếu có thể thu hồi có mệnh giá 100 USD và lãi suất coupon là 6.5% trong khi lãi suất hiện tại là 4%. Trái phiếu sẽ đáo hạn sau 10 năm. Nếu lãi suất giảm sau 5 năm, tập đoàn có thể thu hồi trái phiếu và tái cấp vốn bằng trái phiếu mới với lãi suất coupon thấp hơn. Trong trường hợp như vậy, nhà đầu tư sẽ nhận được mệnh giá trái phiếu nhưng sẽ mất khoản thanh toán lãi trái phiếu trong tương lai.

Ưu điểm  

- Lãi suất cao hơn  

- Nợ do nhà đầu tư tài trợ linh hoạt hơn cho tổ chức phát hành  

- Tính năng cho phép thu hồi và tái cấp vốn nợ