Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu doanh nghiệp (Corporate Bond) là trái phiếu do doanh nghiệp phát hành, dưới dạng chứng chỉ hoặc bút toán ghi nợ để huy động nguồn vốn vay từ nhà đầu tư. Tổ chức phát hành có nghĩa vụ thực hiện các cam kết nợ, bao gồm thanh toán lãi suất định kỳ và hoàn lại số tiền đầu tư ban đầu khi đến kỳ đáo hạn cho chủ sở hữu trái phiếu khi đến kỳ hạn. Khi bạn mua trái phiếu của một công ty nào đó thì lúc này, bạn đang là chủ nợ của họ.

- Trái phiếu niêm yết: Là loại trái phiếu được đăng ký và lưu ký đầy đủ tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, đồng thời được giao dịch rộng rãi trên các sàn tập trung như HNX và HSX. Toàn bộ quá trình giao dịch đều phải dựa trên các quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán.  

- Trái phiếu OTC: Hay còn gọi là trái phiếu phi tập trung, được giao dịch trên thị trường OTC. Giao dịch không bị ràng buộc bởi các chính sách pháp lý mà dựa trên những thỏa thuận mua bán riêng giữa các nhà đầu tư.

- Lãi suất của trái phiếu doanh nghiệp cao hơn lãi suất tiền gửi. 

- Trái phiếu có độ rủi ro thấp hơn. Trong trường hợp doanh nghiệp có nguy cơ vỡ nợ hoặc giải thể, các nhà đầu tư trái phiếu sẽ được ưu tiên thanh toán nợ trước tiên. 

- Tính thanh khoản cao, có thể linh hoạt mua đi bán lại với mức lãi suất thực nhận trong thời gian đầu tư. 

- Có thể dùng khoản tiền nhận được từ lãi suất định kỳ để tái đầu tư

- Trường hợp giá trái phiếu tăng, lãi suất sẽ được cộng dồn vào giá vốn.