Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chỉ số kinh tế

FDI

FDI (Foreign Direct Investment) là hình thức đầu tư dài hạn của một cá nhân hoặc tổ chức của quốc gia này vào một quốc gia khác với mục đích thu lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ở quốc gia khác và mở rộng sự diện hiện toàn cầu.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về FDI