Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chỉ số kinh tế

Lạm phát

Lạm phát là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế theo thời gian. Lạm phát dẫn đến việc đồng tiền bị mất giá trị hơn so với trước đó và làm suy giảm sức mua của người tiêu dùng, làm cho chúng ta nghèo hơn.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Lạm phát