Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chỉ số kinh tế

Lãi suất cơ bản

Lãi suất cơ bản là công cụ điều phối chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chỉ áp dụng cho Đồng Việt Nam. Lãi suất cơ bản được xác định dựa trên cơ sở lãi suất thị trường liên ngân hàng, lãi suất nghiệp vụ thị trường mở, lãi suất huy động đầu vào của tổ chức tín dụng và cung-cầu vốn trong nền kinh tế.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Lãi suất cơ bản