Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chỉ số kinh tế

Xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu là hoạt động kinh doanh, buôn bán hàng hóa giữa các quốc gia và các vùng lãnh thổ với nhau, trong đó, hoạt động mua hàng được gọi là nhập khẩu và hoạt động bán hàng được gọi là xuất khẩu.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Xuất nhập khẩu