Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chỉ số kinh tế

Thất nghiệp

Thất nghiệp là tình trạng người lao động muốn có việc làm nhưng không tìm được việc hoặc không được tổ chức và doanh nghiệp nhận vào làm. Thất nghiệp có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm suy thoái kinh tế hoặc thay đổi trong cách làm việc của một ngành cụ thể.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Thất nghiệp