Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chỉ số kinh tế

Tín dụng

Tín dụng là một thỏa thuận giữa người đi vay và người cho vay với cam kết hoàn trả lại cho người vay số tiền gốc cùng với lãi suất, qua đó giúp cho các cá nhân và tổ chức có thể giải quyết nhanh chóng vấn đề tiền bạc khi họ cần.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Tín dụng