Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Vòng tài trợ Series A

Ở vòng tài trợ Series A (Series A funding), điều quan trọng nhất là công ty phải có kế hoạch phát triển một mô hình kinh doanh sẽ tạo ra lợi nhuận lâu dài, mặc dù hiện tại họ vẫn chưa có bất kỳ lợi nhuận nào.

Thông thường, các công ty khởi nghiệp có những ý tưởng tuyệt vời có thể tạo ra một lượng lớn nhu cầu trên thị trường, nhưng họ lại không biết cách kiếm tiền hay tối đa hoá thu nhập từ ý tưởng đó của mình. Đó là lý do họ cần tìm đến một nhà đầu tư không chỉ giúp họ huy động vốn, mà còn có thể đồng hành với họ trên con đường phát triển công ty.

Đối với các nhà đầu tư, trong vòng Series A, họ không chỉ tìm kiếm những ý tưởng tuyệt vời, họ còn đặc biệt tập trung vào một chiến lược kinh doanh mạnh mẽ có thể hái ra tiền thành công, để đưa ra các quyết định đầu tư. Số tiền huy động trung bình cho vòng Series A là khoảng từ $2 triệu đến hơn $15 triệu.

Nhưng con số này hiện đang tăng lên theo từng năm do định giá gia tăng của các công ty trong ngành công nghệ cao. Đồng thời, với số tiền huy động này, công ty có thể phải đánh đổi khoảng 10% - 30% vốn chủ sở hữu.

Vòng này, công ty thường sẽ có một nhà đầu tư chủ chốt, uy tín, giúp thu hút các nguồn vốn từ những nhà đầu tư khác.

Nguồn vốn Series A thường được sử dụng để triển khai chiến lược tiếp cận thị trường với sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP) đã được phát triển, đồng thời giúp công ty bắt đầu đối mặt với các đối thủ khác cùng ngành trên thị trường.