Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Vòng tài trợ Series B

Vòng gọi vốn Series B (Series B funding) là nhằm đưa doanh nghiệp lên một tầm cao mới, vượt qua giai đoạn phát triển, và mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường.

Các công ty đã trải qua các vòng tài trợ hạt giống và Series A, trong giai đoạn này đã phát triển được một nền tảng người dùng đáng kể và chứng minh cho các nhà đầu tư thấy được rằng họ đã chuẩn bị cho sự thành công trên quy mô lớn hơn.

Các công ty trải qua vòng tài trợ Series B thường đã đạt được cấu trúc xây dựng doanh nghiệp tốt và định giá của họ có xu hướng phản ánh điều đó; hầu hết các công ty trong vòng B này có định giá từ khoảng 30 đến 60 triệu USD.

Số tiền huy động trung bình cho vòng này là khoảng từ $15 triệu đến $30 triệu.

Nguồn vốn Series B được sử dụng để tiếp tục phát triển công ty để có thể đáp ứng các mức nhu cầu gia tăng, đồng thời để phát triển đội ngũ nhân tài chất lượng, và tăng cường phát triển kinh doanh, từ hoạt động bán hàng, quảng cáo, cho đến việc hỗ trợ khách hàng.

Sự khác biệt với Series B là sự bổ sung của một làn sóng mới của các công ty đầu tư mạo hiểm khác chuyên đầu tư vào giai đoạn sau của một công ty, vì như vậy ít rủi ro hơn.