Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Vòng tài trợ Series C

Các công ty tới được vòng huy động vốn Series C (Series C funding) thường được xem là có một mô hình kinh doanh khá thành công trên thị trường, và họ đã có cơ sở khách hàng vững chắc, nguồn doanh thu và lịch sử tăng trưởng đã được chứng minh.

Các công ty này tìm kiếm thêm nguồn vốn để giúp họ phát triển các sản phẩm mới, mở rộng sang các thị trường mới, hoặc thậm chí mua lại các công ty khác.

Các nhà đầu tư rót vốn vào các công ty thành công trong vòng series C này, kỳ vọng sẽ nhận về số tiền lợi nhuận nhân đôi khi các công ty đó phát triển mạnh mẽ hơn nữa và tiến tới việc IPO. Các nhà đầu tư này thường là các quỹ phòng hộ, ngân hàng đầu tư, CTCP tư nhâncác nhóm nhà đầu tư lớn khác.

Lý do là vì công ty đã chứng tỏ mình đã có một mô hình kinh doanh thành công, những nhà đầu tư mới này đến với mong muốn đầu tư một số tiền đáng kể nhằm giúp công ty tiếp tục phát triển mạnh và trở thành một cổ đông chính của công ty đó.

Số tiền huy động trung bình cho vòng này là khoảng từ trên $30 triệu và có thể lên đến hơn $100 triệu.

Thông thường, công ty sẽ kết thúc việc huy động vốn cổ phần bên ngoài của mình với vòng Series C.

Tuy nhiên, một số công ty cũng có thể lựa chọn tiếp tục với các vòng gọi vốn sau là Series D và Series E.