Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Nhà đầu tư thiên thần

Nhà đầu tư thiên thần (Angel investor), hay còn được gọi là nhà đầu tư hạt giống, là những cá nhân có giá trị tài sản ròng lớn hay các tổ chức lớn, cung cấp hỗ trợ tài chính cho các công ty khởi nghiệp hoặc nhỏ, thường là để đổi lấy quyền sở hữu cổ phần trong công ty.

Tuy nhiên, nhà đầu tư thiên thần cũng thường là những người thân trong gia đình, bạn bè thân thiết hoặc người cộng sự đồng sáng lập công ty, là những người đóng góp những khoản vốn đầu tiên.

Họ tập trung vào việc cung cấp nguồn vốn nhằm hỗ trợ công ty hoạt động hiệu quả, hơn là lợi nhuận kỳ vọng nhận được từ việc đầu tư.

Các công ty nhận vốn chủ yếu là các công ty startup nên khoản vốn góp từ các nhà đầu tư thiên thần có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Các khoản vốn góp này có thể chỉ là khoản đầu tư một lần để giúp doanh nghiệp khởi đầu, hoặc có thể là một khoản tiền liên tục để hỗ trợ và đưa công ty vượt qua giai đoạn đầu khó khăn.

Mặc dù khoản đầu tư này được đánh giá có mức độ rủi ro cao hơn các loại hình đầu tư khác, nhưng nếu các công ty nhận vốn phát triển thành công, nhà đầu tư sẽ nhận được mức lợi nhuận cao hơn nhiều lần so với số vốn bỏ ra ban đầu.

Loại đầu tư này thường không chiếm hơn 10% danh mục đầu tư của nhà đầu tư thiên thần.