Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Vòng tài trợ trước hạt giống

Đây là giai đoạn gọi vốn sớm nhất của một công ty khởi nghiệp (Pre-seed funding stage), đôi khi quá trình này thường không được xem như là một vòng gọi vốn chính thức.

Thông thường, trong giai đoạn này, những người sáng lập công ty chỉ mới lần đầu tiên khởi động hoạt động kinh doanh của họ với một ý tưởng họ cho là có tiềm năng. Và những người tham gia góp vốn trong vòng pre-seed phổ biến nhất là bản thân những người sáng lập, cũng như bạn bè thân thiết, những người ủng hộ và gia đình.

Số tiền huy động trung bình cho vòng này là khoảng từ $50,000 đến $1 triệu.

Ở giai đoạn pre-seed, công ty thường sử dụng vốn để tập trung vào phát triển ý tưởng kinh doanh và lên kế hoạch cụ thể để biến ý tưởng đó thành một sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP). Đồng thời, họ sẽ chú trọng vào việc đầu tư vào một đội nhóm nhân viên nhỏ.