Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Huy động vốn startup

Các công ty khởi nghiệp (Startups) là những công ty mới, trẻ đang trong giai đoạn đầu của hoạt động kinh doanh. Để phát triển và đưa công ty lên một tầm cao hơn, những người sáng lập sẽ cần phải huy động vốn.

Thuật ngữ Tài trợ, hay Gọi vốn (funding), chỉ việc các công ty khởi nghiệp huy động tiền đầu tư từ các nhà đầu tư thiên thần hoặc các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Có các loại Vòng gọi vốn khác nhau dành cho công ty khởi nghiệp, tùy thuộc vào mức độ quan tâm và khả năng chịu rủi ro của các nhà đầu tư tiềm năng.

Các vòng tài trợ đó được biết đến theo thứ tự như sau vòng Pre-seed, vòng Seed, vòng Series A, B và C.

Trong đó, series A, B và C là những vòng gọi vốn cần thiết và quan trọng nhất đối với một doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh dựa vào dòng vốn có được từ bạn bè, gia đình và tiền của chính họ.

Trước khi khám phá cách thức hoạt động của các vòng gọi vốn, cần phải tìm hiểu thêm về những nhà sáng lập của công ty khởi nghiệp, họ làm trong ngành nghề gì và cần bao nhiêu vốn, và những nhà đầu tư tiềm năng, họ muốn đóng góp bao nhiêu và hy vọng thu được gì từ khoản đầu tư đó.

Hầu hết tất cả các khoản đầu tư được thực hiện trong một giai đoạn của quá trình gọi vốn thường được sắp xếp sao cho các nhà đầu tư được quyền nắm giữ một phần quyền sở hữu của công ty khởi nghiệp.

Nếu công ty phát triển và thu được lợi nhuận, nhà đầu tư sẽ được thưởng tương xứng với khoản đầu tư đã bỏ ra.

Ngoài ra, trước khi bất kỳ vòng gọi vốn nào bắt đầu, công ty khởi nghiệp cần phải được định giá.

Việc định giá được dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm quản lý, hồ sơ theo dõi hoạt động kinh doanh, quy mô và rủi ro của công ty. Một trong những điểm khác biệt chính giữa các vòng tài trợ là việc định giá doanh nghiệp, cũng như mức độ trưởng thành và triển vọng tăng trưởng của nó. Những yếu tố này sẽ tác động đến các loại nhà đầu tư có khả năng tham gia vào gọi vốn và cũng là lý do tại sao công ty có thể tìm kiếm nguồn vốn mới.

Theo nguyên tắc chung, một vòng tài trợ thường kéo dài trong khoảng từ 6 đến 18 tháng.

Nó sẽ cấp đủ vốn để cho phép công ty có thể thoải mái đạt được các mục tiêu của họ theo từng giai đoạn và cho họ một khoảng thời gian để thu thập, dự phóng các con số chi phí và thu nhập. Việc này nhằm phục vụ cho quá trình pitching (thuyết trình ý tưởng với các nhà đầu tư) và kế hoạch huy động vốn tiếp theo.