Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lập ngân sách

Mua trước trả sau

Mua trước trả sau là một hình thức “tài trợ” ngắn hạn cho phép bạn được mua hàng trước, thanh toán sau và thường không phải chi trả bất kỳ khoản phí phát sinh nào.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Mua trước trả sau