Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lập ngân sách

Quỹ khẩn cấp

Quỹ khẩn cấp là một khoản tiền được dành riêng để đối phó với các tình huống khẩn cấp, là "tấm nệm" giúp bạn đảm bảo an toàn tài chính cho bản thân.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Quỹ khẩn cấp