Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chỉ số nghỉ hưu

Chỉ số nghỉ hưu (Retirement Quotient – RQ) mô tả mức độ sẵn sàng cho việc nghỉ hưu của một cá nhân.

Nó được tính toán qua bốn khía cạnh chính:

- Sẵn sàng về tài chính: là khả năng đáp ứng các nhu cầu tài chính của bản nhân khi nghỉ hữu, bao gồm thu nhập từ tiết kiệm, đầu tư và lương hưu.

- Sẵn sàng về sức khỏe: là khả năng duy trì lối sống tích cực, về mặt thể chất lẫn tinh thần, khi về hưu.

- Sẵn sàng về xã hội: là khả năng duy trì các mối quan hệ xã hội, bao gồm gia đình, bạn bè và cộng đồng, và khi về hưu.

- Sự thỏa mãn cá nhân: đề cập đến ý thức về mục đích sống và sự thỏa mãn của một cá nhân khi nghỉ hưu, ví dụ như phát triển sở thích cá nhân hay hoạt động tình nguyện.

Bốn khía cạnh trên cung cấp một bức tranh toàn diện về các lĩnh vực mà một cá nhân cần cải thiện và chuẩn bị để đạt được mục tiêu nghỉ hưu của họ.