Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Trợ cấp tử vong do tai nạn

Trợ cấp tử vong do tai nạn (Accidental death benefits) là một quyền lợi bảo hiểm bổ sung khi người bảo hiểm chết do tai nạn; thường là một điều khoản hoặc phụ lục đi kèm trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Tử vong do tai nạn được định nghĩa là cái chết xảy ra do một sự kiện bất ngờ, không mong muốn và không có ý định gây ra.

Nếu người bảo hiểm chết do tai nạn, người thụ hưởng sẽ nhận được số tiền bảo hiểm cơ bản và số tiền bảo hiểm bổ sung

Các trường hợp chết do chiến tranh, hành động bất hợp pháp, tai nạn hàng không (trừ khi là hành khách trên chuyến bay thường xuyên) hoặc trò chơi mạo hiểm thường bị loại trừ khỏi quyền lợi này.

Cái chết phải xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định sau khi tai nạn ban đầu xảy ra, thường là một năm.

Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn có thể phù hợp cho những người làm việc trong hoặc xung quanh các môi trường có mối nguy hiểm tiềm tàng.

Quyền lợi này có thể được sử dụng để tăng cường lợi ích trả cho người thụ hưởng trong trường hợp xấu nhất xảy ra.

Tuy nhiên, quyền lợi này cũng có những giới hạn và điều kiện cụ thể, vì vậy người bảo hiểm cần đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của hợp đồng trước khi ký kết.