Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Bear Call Spread

Bear Call Spread là một chiến lược giao dịch tùy chọn phổ biến, được sử dụng khi nhà đầu tư kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ giảm trong thời gian ngắn.

Chiến lược này kết hợp việc bán một tùy chọn Call có giá thực hiện thấp và mua một tùy chọn Call có giá thực hiện cao hơn, cùng kỳ hạn đáo hạn.

Mục tiêu của chiến lược này là thu về khoản lợi nhuận bằng chênh lệch giữa hai giá thực hiện, trừ đi chi phí giao dịch.

Bear Call Spread có lợi khi giá cổ phiếu giảm hoặc không thay đổi nhiều, và có rủi ro khi giá cổ phiếu tăng vượt quá giá thực hiện của tùy chọn Call mua.

Lợi nhuận tối đa của Bear Call Spread bằng khoản tiền thu được từ việc bán tùy chọn Call bán, trừ đi khoản tiền chi ra để mua tùy chọn Call mua.

Rủi ro tối đa của Bear Call Spread bằng chênh lệch giữa hai giá thực hiện, trừ đi lợi nhuận tối đa.