Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Bear Put Spread

Đầu cơ giá xuống bằng quyền chọn bán là một chiến lược giao dịch tùy chọn mà nhà đầu tư sử dụng khi kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ giảm trong tương lai.

Nhà đầu tư mua một tùy chọn Put (quyền chọn bán) với giá thực hiện cao và bán một tùy chọn Put với giá thực hiện thấp, cùng kỳ hạn đáo hạn.

Bằng cách này, nhà đầu tư giảm thiểu chi phí mua tùy chọn Put và tăng lợi nhuận tiềm năng nếu giá cổ phiếu giảm.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng giới hạn lỗ tiềm năng nếu giá cổ phiếu tăng.

Đầu cơ giá xuống bằng quyền chọn bán là một chiến lược giao dịch khá phổ biến và an toàn cho những người muốn đầu cơ xuống thị trường.