Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Đầu cơ

Đầu cơ (Speclation) đề cập đến việc một cá nhân, tổ chức mua một số lượng lớn cổ phiếu với mục đích tích trữ, ôm hàng và sau đó bán ra với giá rất cao.

Điều này làm ảnh hưởng đến thị trường nói chung cũng như gây ra sự biến động trong giá của cổ phiếu đó.

Hiện tượng đầu cơ thường diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn bởi nhà đầu cơ mong muốn kiếm được lợi nhuận tiềm năng nhanh chóng từ sự chênh lệch giá gây ra bởi cung và cầu không cân đối.

Theo nguyên tắc cơ bản, lợi nhuận kỳ vọng càng cao thì nhà đầu cơ phải sẵn sàng chấp nhận mức độ rủi ro cao tương ứng.

Phân biệt giữa đầu cơ và đầu tư là một điều rất cần thiết.

Các khoản đầu tư thường được dựa trên các phân tích cơ bản và nghiên cứu về giá cổ phiếu để đưa ra quyết định rót vốn, còn đầu cơ thường chỉ được dựa trên những các sự kiện, tin tức chưa được xác thực làm thao túng tâm lý thị trường về giá cổ phiếu.

Ngoài ra, lợi nhuận tiềm năng các khoản đầu tư có thể được dự đoán và nằm trong tầm kiểm soát của người nắm giữ.

Trong khi, đầu cơ với đặc tính biến động mạnh, bất ổn cao sẽ khiến nhà đầu tư khó có thể dự đoán được khoản lãi hay lỗ đột biến.

Vì vậy, nhà đầu tư cần trang bị những kiến thức tài chính cơ bản để tối thiểu hóa các rủi ro có thể gặp phải.