Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Benchmark

Điểm chuẩn (Benchmark) là một tiêu chuẩn để so sánh một cái gì đó. Các nhà đầu tư sử dụng điểm chuẩn để đo lường hiệu suất của chứng khoán, quỹ tương hỗ, quỹ hoán đổi danh mục đầu tư, hoặc các công cụ đầu tư khác.

Tùy thuộc vào chiến lược hoặc nhiệm vụ đầu tư cụ thể, điểm chuẩn sẽ khác nhau.

Ví dụ: S&P 500 và Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones là hai trong số các chỉ số chuẩn cổ phiếu vốn hóa lớn phổ biến nhất trên thị trường chứng khoán.