Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chiến lược thang trái phiếu

Chiến lược thang trái phiếu (Bond Ladder) là một chiến lược đầu tư, theo đó nhà đầu tư sẽ mua nhiều loại trái phiếu với thời gian đáo hạn khác nhau, để nhà đầu tư có thể phản ứng nhanh chóng với những thay đổi trong lãi suất.

Chiến lược này giúp nhà đầu tư giảm rủi ro vì danh mục đầu tư được đa dạng hóa theo tỷ lệ đáo hạn khác nhau của các loại trái phiếu trong danh mục.

Chiến lược thang trái phiếu còn giúp nhà đầu tư tăng thanh khoản cho danh mục của mình, bằng cách đầu tư vào các loại trái phiếu ngắn hạn và dài hạn.

Trái phiếu theo bản chất không phải là các khoản đầu tư có thanh khoản cao hay nhà đầu tư không thể rút tiền bất cứ lúc nào mà không mất một khoản phí.

Bằng cách mua một loạt trái phiếu với nhiều ngày đáo hạn khác nhau, nhà đầu tư sẽ đảm bảo được một khoản tiền mặt có sẵn trong một khoảng thời gian ngắn hạn.

Thang trái phiếu hiếm khi có được mức lợi nhuận vượt quá chỉ số thị trường có liên quan. Do đó, nó thường được sử dụng bởi các nhà đầu tư coi trọng khoản tiền gốc và thu nhập cố định hơn mức tăng trưởng của danh mục đầu tư.