Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chiết khấu

Một loại tài sản đầu tư được giao dịch ở mức giá chiết khấu đồng nghĩa với việc nó được mua bán ở mức giá thấp hơn giá trị nội tại.

Ví dụ đối với chứng khoán có thu nhập cố định (như trái phiếu), thuật ngữ này đề cập đến việc một trái phiếu được giao dịch ở mức giá thấp hơn mệnh giá của nó.

Điều này có thể xuất phát từ việc lãi suất thị trường tăng, các vấn đề liên quan đến rủi ro tín dụng hay sự khác biệt so với các công ty phát hành tương đương khác.


Ví dụ, nếu lãi suất coupon của trái phiếu thấp hơn lãi suất thị trường sẽ làm cho trái phiếu trở nên kém hấp dẫn hơn và giá trị giao dịch của nó sẽ giảm xuống. Khi đó, giá trái phiếu sẽ giao dịch với một mức chiết khấu so với mệnh giá.

Ví dụ, mệnh giá trái phiếu theo quy định là 100,000 đồng. Tuy nhiên, trái phiếu của công ty A hiện đang được giao dịch trên thị trường ở mức 80,000 đồng.

Nói cách khác, trái phiếu công ty A được giao dịch với giá chiết khấu.