Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lãi suất coupon

Lãi suất coupon, hay lãi suất trái phiếu, là một mức lãi suất cố định dựa trên mệnh giá gốc của trái phiếu, mà các tổ chức phát hành cam kết thanh toán cho trái chủ theo định kỳ.

Do lãi suất coupon là một tỷ lệ cố định, không phụ thuộc vào biến động của lãi suất thị trường, nên đây được xem là đặc điểm thu hút dòng tiền của các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, nếu lãi suất thị trường tăng cao hơn mức lãi suất mà trái phiếu cung cấp, trái phiếu này có thể trở nên kém hấp dẫn với nhà đầu tư.

Công thức tính:

Lãi suất coupon = Khoản thanh toán định kỳ / Mệnh giá trái phiếu

Ví dụ, một trái phiếu được phát hành với mệnh giá 100 triệu đồng, thanh toán lãi định kỳ hàng năm là 5 triệu thì sẽ có lãi suất coupon sẽ là 5 triệu / 100 triệu = 5%.

Như vậy, số tiền nhà đầu tư được nhận định kỳ hàng năm sẽ là 5 triệu ngay cả khi giá trái phiếu trên thị trường sau đó có tăng hay giảm.

Cần lưu ý, lãi suất coupon và lãi suất đáo hạn (YTM) của trái phiếu là hai khái niệm khác nhau. Trong khi lãi suất coupon là cố định và được xác định trước, YTM thường dao động dựa vào lãi suất trên thị trường và mức biến động của giá trái phiếu.

Nếu YTM cao hơn lãi suất coupon, nó có nghĩa là trái phiếu đang được bán với giá chiết khấu so với mệnh giá của nó. Ngược lại, nếu YTM thấp hơn lãi suất coupon, thì trái phiếu đang được bán với giá có bao gồm phí bảo hiểm, là cao hơn mệnh giá.


Xem thêm:

Học đầu tư trái phiếu

Đầu tư vào trái phiếu có rủi ro không