Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giai đoạn tăng trưởng

Giai đoạn tăng trưởng (Expansion) là giai đoạn mà nền kinh tế có mức tăng trưởng nhanh và mạnh nhất. Trong giai đoạn tăng trưởng, lãi suất thường ở mức thấp, chỉ số niềm tin người tiêu dùng ở mức cao.


Ngoài ra ở giai đoạn này, sản xuất được đẩy mạnh, thị trường lao động có tỷ lệ thất nghiệp thấp, tốc độ di chuyển của tiền trong nền kinh tế nhanh hơn, cung và cầu phát triển mạnh mẽ và lạm phát bắt đầu có áp lực tăng theo.

Giai đoạn này sẽ tiếp diễn miễn là điều kiện kinh tế vẫn còn thuận lợi để tăng trưởng.

Hơn nữa, để đối phó với lạm phát có thể xảy ra, chính phủ có thể dần đưa ra các chính sách thắt chặt tiền tệ để giảm chi tiêu, tránh tình trạng giá cả mọi thứ tăng quá cao.


Xem thêm: Các bước cơ bản đầu tư chứng khoán