Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Đầu tư Brownfield

Đầu tư Brownfield (Brownfield investment) là một chiến lược đầu tư nước ngoài, kết hợp giữa đầu tư gián tiếp và đầu tư Greenfield

Theo đó, một công ty hoặc chính phủ tận dụng cơ sở hạ tầng hay đất đai hiện có tại quốc gia khác bằng cách sáp nhập, mua lại hoặc thuê từ một đối tác địa phương và cải tiến chúng phù hợp với mô hình kinh doanh, quy trình sản xuất của họ.

Nhờ đặc điểm này mà dự án đầu tư Brownfield giúp các công ty tiết kiệm chi phí và thời gian hơn so với đầu tư Greenfiled và có thể thu hồi vốn nhanh chóng hơn.

Tuy nhiên, đất được sử dụng trong các dự án đầu tư Brownfield thường đã bị bỏ hoang, ô nhiễm hoặc không phù hợp hoàn toàn với mục đích kinh doanh nên có thể phát sinh chi phí bổ sung để khắc phục.