Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Đầu tư Greenfield

Đầu tư Greenfield (Greenfield investment) là một hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tức là công ty mẹ thành lập các công ty con ở một quốc gia khác và tiến hành các hoạt động kinh doanh từ con số 0.

Bên cạnh việc thiết lập các cơ sở kinh doanh mới, dự án này còn bao gồm việc xây dựng các trung tâm, cơ sở phân phối hay chỗ ở cho nhân viên.

Nguyên nhân của việc đầu tư mới này là do sự linh hoạt trong thiết kế cũng như đáp ứng nhu cầu của công ty một cách tốt nhất.

Thông qua đầu tư GreenfieId, các công ty có thể mở rộng cơ sở hạ tầng kinh doanh (trang thiết bị, nhà máy, công nghệ…), từ đó tạo việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, các dự án này cũng có thể khiến các công ty phải đối mặt với rủi ro khi đòi hỏi chi phí hoạt động cao, rủi ro liên quan đến quan hệ thương mại, chính trị giữa các quốc gia…