Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thương mại song phương

Thương mại song phương (Bilateral trade) là trao đổi hàng hóa giữa hai quốc gia thúc đẩy thương mại và đầu tư.

Hai nước sẽ giảm hoặc loại bỏ thuế quan, hạn ngạch nhập khẩu, hạn chế xuất khẩu và các rào cản thương mại khác để khuyến khích thương mại và đầu tư.

Ưu điểm chính của các hiệp định thương mại song phương là mở rộng thị trường cho hàng hóa của một quốc gia thông qua đàm phán phối hợp giữa hai nước.

Các hiệp định thương mại song phương cũng có thể dẫn đến việc đóng cửa các công ty nhỏ hơn không thể cạnh tranh với các tập đoàn đa quốc gia lớn.