Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Đầu tư trái ngược

Đầu tư trái ngược (Contrarian) là khi các nhà đầu tư cố tình đi ngược lại xu hướng thị trường hiện tại bằng cách bán khi người khác đang mua và mua khi hầu hết các nhà đầu tư đang bán và có thể áp dụng cho các cổ phiếu riêng lẻ, các ngành nói chung hoặc thậm chí toàn bộ thị trường. Một nhà đầu tư trái ngược gia nhập thị trường khi những người khác đang có cảm xúc quá tiêu cực/phấn khích về thị trường hiện tại. Ví dụ, sự bi quan quá mức của nhà đầu tư khác đã đẩy giá cổ phiếu xuống dưới mức cần thiết và khi đó,  nhà đầu tư trái ngược sẽ mua nó và mong muốn giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại.

Tuy nhiên, tâm lí đi ngược lại số đông này có thể dẫn đến bỏ lỡ lợi nhuận nếu tâm lí tăng giá rộng trên thị trường được chứng minh là đúng, dẫn đến việc thị trường tiếp tục tăng giá ngay cả khi những nhà đầu tư trái ngược đã bán hết cổ phiếu của họ. Tương tự như vậy, một cổ phiếu bị định giá thấp được các nhà đầu tư trái ngược nhắm đến như một cơ hội đầu tư, tuy nhiên cổ phiếu này vẫn có thể tiếp tục bị định giá thấp trong tương lai nếu tâm lí thị trường vẫn giảm.

Các nhà đầu tư quan tâm đến việc áp dụng chiến lược đầu tư trái ngược nên nhận thức được một số hạn chế của chiến lược này. Việc tìm kiếm những cổ phiếu bị định giá thấp có thể là một thách thức và những người đi ngược lại thị trường thường dành nhiều thời gian để nghiên cứu cổ phiếu và các ngành khác nhau để tìm cơ hội đầu tư tiềm năng. Điều quan trọng đối với những người đi ngược xu hướng là phát triển kỹ năng phân tích cơ bản để đo lường chính xác giá trị nội tại của chứng khoán.