Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

FOMO

FOMO, hay Fear Of Missing Out, là một trạng thái tâm lý nảy sinh khiến bạn có lối suy nghĩ rằng phải thực hiện ngay nếu không sẽ bỏ lỡ mất cơ hội hay một điều gì đó bạn cho là rất có giá trị.

Trong chứng khoán, FOMO được thể hiện rõ nhất khi nhà đầu tư thực hiện “mua đuổi” một cổ phiếu nào đó trong khi nó đang tăng mạnh, bất kể đang ở giá nào.

Đây là tâm lý hưng phấn nhất thời khi cổ phiếu tăng giá, khiến họ có suy nghĩ rằng các NĐT khác cũng có thể đang kiếm lời rất tốt từ cổ phiếu này, và điều đó thúc đẩy họ mua nó vào thật nhanh.

Đây là hội chứng NĐT chứng khoán nên tránh vì kết quả của việc mua chứng khoán với tâm lý FOMO thường không mấy khả quan, thậm chí còn khiến lỗ nặng.

Tuy vậy, việc này lại xảy ra thường xuyên trên thị trường chứng khoán hơn là chúng ta tưởng.