Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lãi kép

Lãi kép (Compound interest - hay còn gọi là lãi gộp) là lãi của một khoản vay hoặc tiền gửi được tính dựa trên cả số tiền gốc ban đầu và lãi tích lũy được từ các kỳ trước.

Lãi kép được tính như sau:

Lãi kép = Tiền gốc * [(1 + Lãi suất hàng năm)^ Số kỳ tính lãi kép - 1]

Ví dụ: bạn gửi tiết kiệm 10 triệu đồng trong 3 năm với lãi suất 5% được tính cộng dồn hàng năm.

Năm thứ nhất bạn nhận được 0.5tr đồng tiền lãi va tổng số tiền là 10.5tr.

Năm thứ hai bạn sẽ nhận được 5% tiền lời của số tiền gốc 10.5tr, tức là 0.525tr đồng, và tổng số tiền bạn có sẽ là 11.25tr đồng.

Năm thứ ba bạn nhận được 5% của số tiền gốc 11.25tr đồng là 0.5515tr.

Sau 3 năm, tồng số tiền lãi bạn nhận được là 1.576tr đồng. Nếu tính theo công thức thì là: 10 triệu * [(1 + 0.05)^3 - 1] = 1.576 triệu đồng.

Lãi kép là khái niệm tài chính có tầm quan trọng đặc biệt đối với những người trẻ tuổi. Vì khi bạn càng có nhiều thời gian tích lũy, thì lợi tức bạn nhận được trong tương lai sẽ càng lớn.

Cơ chế lãi suất trên lãi suất có thể tạo ra lợi nhuận ngày càng tích cực dựa trên số tiền gốc ban đầu. Nên khi bạn đầu tư càng sớm, thì tiền lãi tích luỹ sẽ càng nhiều và nó sẽ được cộng dồn vào tiền gốc để tiếp tục tạo ra tiền lãi mới.

Tuy nhiên, đối với các khoản vay, lãi kép có thể là một gánh nặng lớn cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Vì giống như việc đầu tư nói trên, nếu bạn để các khoản vay của mình quá hạn và không thanh toán theo định kỳ, lãi vay sẽ được tích luỹ theo thời gian và được cộng dồn vào khoản vay hiện có để tiếp tục tính lãi.