Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Loại tài sản đầu tư


Loại tài sản đầu tư (Asset classes) là một nhóm các chứng khoán hoặc tài sản tài chính có các đặc điểm giống nhau, tuân theo các luật và quy định giống nhau và có thể so sánh được với nhau. 

Trong lịch sử, có ba nhóm tài sản đầu tư chính là cổ phiếu, tài sản có thu nhập cố định (như trái phiếu), và tiền mặt hoặc tương đương tiền. Hiện tại, hầu hết các chuyên gia đầu tư phân loại cả bất động sản, hàng hóa, hợp đồng tương lai và thậm chí cả tiền điện tử thành các loại tài sản đầu tư khác nhau.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư với các nhóm và loại tài sản khác nhau có thể giúp làm giảm rủi ro và tăng xác suất thu lợi nhuận của bạn.


Xem thêm: 

Nên đầu tư gì với số tiền nhỏ
Đầu tư gì an toàn nhất