Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lợi nhuận tuyệt đối

Lợi nhuận tuyệt đối (Absolute return) là thước đo đề cập đến số tiền lợi nhuận mà một khoản đầu tư hay một tài sản kiếm được trong một khoản thời gian nhất định, được thể hiện dưới dạng phần trăm và có thể là âm hoặc dương. Lợi nhuận tuyệt đối khác với lợi nhuận tương đối vì nó chỉ xem xét đến lợi nhuận đạt được (lãi hoặc lỗ) của một tài sản nhất định, và hoàn toàn độc lập với bất kỳ chỉ số chứng khoán, tiêu chuẩn ngành hoặc quỹ danh mục tiêu chuẩn nào đó.

Ví dụ, bạn mua cổ phiếu XYZ với giá 50,000đ và bán ra ở mức 55,000đ, lợi nhuận tuyệt đối của khoản đầu tư này là 10% (tương đương 5,000đ).