Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Vốn đầu tư

Vốn đầu tư (Capital Investment) là khoản tiền được cung cấp cho một công ty để tiếp tục các mục tiêu kinh doanh. Thuật ngữ này cũng có thể đề cập đến việc một công ty mua các tài sản dài hạn như bất động sản, nhà máy sản xuất và máy móc hoặc có thể đầu tư dưới dạng cho vay để chia sẽ lợi nhuận trong tương lai. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của một công ty luôn là lựa chọn đầu tiên để tài trợ cho vốn đầu tư, nhưng nó có thể không đủ để trang trải chi phí dự kiến. Có nhiều khả năng công ty sẽ sử dụng nguồn tài chính bên ngoài để bù đắp cho sự thiếu hụt vốn nội bộ.

Vốn đầu tư là một thuật ngữ rộng có thể được định nghĩa theo hai cách riêng biệt. Một người, một quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc một tổ chức tài chính có thể đầu tư vốn vào một doanh nghiệp. Tiền được trao dưới dạng một khoản vay hoặc để đổi lấy cam kết trả nợ hoặc lợi nhuận được chia sẻ trong tương lai. Theo nghĩa này, vốn đầu tư là tiền mặt. Các giám đốc điều hành của một công ty có thể đầu tư vốn cho doanh nghiệp. Họ mua tài sản dài hạn để giúp công ty hoạt động hiệu quả hoặc tăng trưởng nhanh hơn. Theo nghĩa này, vốn đầu tư là tài sản vật chất.

Vốn đầu tư là một thuật ngữ rộng có thể được định nghĩa theo hai cách riêng biệt. Một người, một quĩ đầu tư mạo hiểm hoặc một tổ chức tài chính có thể đầu tư vốn vào một doanh nghiệp. Tiền được trao dưới dạng một khoản vay hoặc để đổi lấy cam kết trả nợ hoặc lợi nhuận được chia sẻ trong tương lai. Theo nghĩa này, vốn đầu tư là tiền mặt. Các giám đốc điều hành của một công ty có thể đầu tư vốn cho doanh nghiệp. Họ mua tài sản dài hạn để giúp công ty hoạt động hiệu quả hoặc tăng trưởng nhanh hơn. Theo nghĩa này, vốn đầu tư là tài sản vật chất.

Một công ty mới có thể tìm kiếm vốn đầu tư từ nhiều nguồn, bao gồm nhà đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần và tổ chức tài chính truyền thống. Vốn sẽ được sử dụng để tiếp tục phát triển và quảng bá sản phẩm. Khi một công ty mới lần đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng, mục tiêu của nó là thu hút vốn từ nhiều nhà đầu tư trên quy mô lớn. Một công ty được thành lập có thể đầu tư vốn bằng cách sử dụng dự trữ tiền mặt của chính mình hoặc vay từ ngân hàng. Nếu là một công ty đại chúng, doanh nghiệp có thể phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu để tài trợ cho đầu tư vốn.