Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thị trường Bò


Thị trường bò (Bull market) là một trạng thái của thị trường tài chính trong đó giá chứng khoán hoặc tài sản đang tăng hoặc dự kiến sẽ tăng. Thị trường Bò thường diễn ra khi nền kinh tế tăng trưởng với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng cao, tỷ lệ thất nghiệp giảm và lợi nhuận của doanh nghiệp cũng tăng cao.


Thuật ngữ "thị trường bò" thường được sử dụng để chỉ thị trường chứng khoán nhưng cũng có thể chỉ các loại tài sản khác, chẳng hạn như trái phiếu, bất động sản, tiền tệ và hàng hóa. Bởi vì giá chứng khoán tăng giảm hàng ngày, thuật ngữ thị trường bò thường chỉ việc tăng giá 20% trong khoảng thời gian kéo dài với hầu hết các mã chứng khoán đều tăng và có xu hướng kéo dài trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm.

Nhà đầu tư có thể tận dụng lợi thế của thị trường Bò bằng cách mua sớm khi thị trường bắt đầu có dầu hiệu tăng và định giá của các cổ phiếu còn đang hấp dẫn, sau đó bán cổ phiếu khi cảm thấy giá đã đạt được điểm kỳ vọng. 

Tuy nhiên, việc dự đoán được thị trường thường bất khả thi vì xu hướng thị trường thường thay đổi dưới tác động của nhiều yếu tố, như tâm lý thị trường và cả việc đầu cơ.

Xem thêm: Đầu tư chứng khoán có rủi ro không