Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tiền điện tử

Tiền điện tử (Cryptocurrency) là một loại tiền kỹ thuật số hoặc tiền ảo được bảo mật bằng mật mã, sử dụng công nghệ blockchain. Điều này khiến cho việc làm giả hoặc các giao dịch chi tiêu bị trùng lắp gần như không thể xảy ra. Nhiều loại tiền điện tử được quản lý phi tập trung dựa trên công nghệ blockchain, tức là một sổ quản lý các giao dịch từ nhiều máy tính khác nhau. Một đặc điểm nổi bật của tiền điện tử là chúng thường không được quản lý bởi bất kỳ chính phủ nào, khiến tiền ảo về mặt lý thuyết miễn nhiễm với sự can thiệp của chính phủ.