Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Vốn cam kết

Vốn cam kết (Committed capital) là số vốn một nhà đầu tư đã đồng ý đóng góp vào một quỹ đầu tư.

Thuật ngữ này thường được sử dụng ở quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) hay quỹ đầu tư tư nhân (PE).

Khác với các công cụ chứng khoán thông thường, các quỹ này có tính thanh khoản khá thấp, nên nhà quản lý quỹ chủ yếu phụ thuộc vào số vốn cam kết của các nhà đầu tư để có thể tiến hành các dự án đầu tư hay thanh toán các khoản chi phí quản lý cần thiết.

Theo truyền thống, các nhà đầu tư cam kết vốn vào quỹ PE sẽ có vài năm để thực hiện cam kết.

Nếu không cam kết được đúng thời hạn có thể dẫn đến các hình phạt, chẳng hạn như tịch thu một phần lợi nhuận trong tương lai của nhà đầu tư.

Trong một số trường hợp, các nhà đầu tư vi phạm cũng có thể được yêu cầu bán cổ phần của họ trong quỹ lại cho các nhà đầu tư khác của quỹ khác hoặc cho các bên thứ ba được chấp thuận.

Các NĐT muốn rót tiền vào các công ty đầu tư thay thế, hay quỹ đầu tư, thường tin rằng họ sẽ được hưởng lợi tức cao hơn mức có thể nhận được ở các loại tài sản truyền thống, do tính rủi ro cao hơn.

Để tìm kiếm những lợi ích, các NĐT phải chấp nhận một số điều khoản khắt khe như là thời hạn cam kết vốn ở quỹ đó và giá trị góp vốn tối thiểu cao.