Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Vòng tài trợ hạt giống

Đây là giai đoạn gọi vốn chính thức đầu tiên của một công ty (Seed funding stage). Bạn có thể coi khoản tài trợ "hạt giống" như là một phần tương tự với việc ươm mầm, trồng cây.

Sự hỗ trợ tài chính ở giai đoạn này là nhằm thể hiện sự kiên trì và gắn kết của nhà đầu tư đối với công ty gọi vốn, để qua đó giúp thúc đẩy chiến lược kinh doanh và phát triển công ty đó thành một “cái cây sinh ra hoa trái” trong tương lai.

Thông thường, nguồn tài trợ hạt giống sẽ đến từ chính những người sáng lập công ty, bạn bè, gia đình, và các nhà đầu tư thiên thần, hoặc có thể từ các khoản vay ngân hàng.

Nhà đầu tư đánh giá việc đầu tư vào công ty khởi nghiệp ở giai đoạn này là rất rủi ro, do công ty chưa thực sự chứng tỏ được mình trên thị trường.

Tuy nhiên, họ đặc biệt tập trung vào cơ hội tăng trưởng dài hạn ở một công ty khởi nghiệp hơn, sau khi đánh giá tiềm năng phát triển của chúng; đồng thời vòng tài trợ này cho phép họ mua một phần vốn chủ sở hữu của công ty khi công ty đang ở mức định giá thấp nhất và chưa được phát triển một cách tối đa.

Số tiền tài trợ hạt giống trung bình là khoảng từ $2 - $10 triệu, và công ty có thể phải đánh đổi khoảng 10% - 35% vốn chủ sở hữu để có được nguồn vốn này từ các nhà đầu tư.

Dòng vốn hạt giống sẽ giúp một công ty tài trợ cho những bước đi đầu tiên của họ, bao gồm những thứ như nghiên cứu thị trường, phát triển lên một sản phẩm cụ thể, xây dựng thương hiệu, cũng như củng cố đội ngũ nhân tài.