Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Bảo hiểm

Bảo hiểm (Insurance) là một hợp đồng tài chính, được thiết kế để bảo vệ chủ sở hữu hoặc người được bảo hiểm khỏi các rủi ro tiền ẩn hoặc thất thoát tài sản trong trường hợp không may xảy ra. Người mua bảo hiểm, thường được gọi là người được bảo hiểm, trả một khoản phí, gọi là phí bảo hiểm, cho công ty bảo hiểm theo định kỳ. Trong trường hợp xảy ra các sự kiện trong phạm vi hợp đồng, công ty bảo hiểm sẽ chi trả tiền bồi thường cho người được bảo hiểm.

Hai loại bảo hiểm thiết yếu nhất mà bạn phải cần tới sẽ là bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

- Bảo hiểm xã hội sẽ có các chế độ trợ cấp cho bạn nếu bạn không có thu nhập vì thất nghiệp hoặc ốm đau và chế độ hưu trí, là trợ cấp một mức lương hưu cho bạn sau khi bạn về hưu.

- Bảo hiểm y tế có thể hỗ trợ tài chính cho bạn trước những vấn đề liên quan tới sức khoẻ và qua đó giúp bạn tiết kiệm được một phần chi phí đáng kể dành cho việc quan tâm đến sức khoẻ và y tế.

Ngoài ra còn có các loại bảo hiểm khác là bảo hiểm ô tô, bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm cháy nổ,... Tùy theo từng nhu cầu cá nhân và tổ chức mà sẽ có những loại bảo hiểm thích hợp.

Bảo hiểm là một thành phần quan trọng trong kế hoạch tài chính cá nhân. Chuẩn bị trước cho những sự việc không ngờ tới xảy ra, sẽ giúp bạn đạt được những kế hoạch mình đã đặt ra mà không phải đối mặt với một sự khủng hoảng tài chính nào.