Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chứng chỉ quỹ

Chứng chỉ quỹ (Fund certificate) là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của một nhà đầu tư đối với phần vốn góp của họ trong quỹ đại chúng.

Trong đó, quỹ đại chúng được thiết lập từ vốn góp ban đầu của các nhà đầu tư, và kiếm lợi nhuận từ việc đa dạng hóa danh mục đầu tư vào chứng khoán hay các loại tài sản đầu tư khác.

Thay vì tự mình đầu tư, các nhà đầu tư có thể góp vốn vào quỹ đại chúng và được minh chứng bằng một chứng chỉ quỹ. Tại đây, các chuyên gia của quỹ sẽ phân tích và đưa ra quyết định đầu tư, từ đó có thể giúp tài sản đầu tư tối đa hóa lợi nhuận.

Về bản chất, chứng chỉ quỹ cũng giống cổ phiếu của một công ty: minh chứng cho quyền sở hữu, hưởng lợi nhuận trên phần vốn góp và được mua bán giữa các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chứng chỉ có một số đặc điểm khác với cổ phiếu thông thường:

- Chứng chỉ quỹ là phương tiện thành lập của một quỹ đại chúng đầu tư trên nhiều lĩnh vực, trong khi cổ phiếu công ty tập trung vào một (số) ngành nghề cụ thể.

- Người sở hữu cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết, tham gia quản lý công ty. Người nắm giữ chứng chỉ quỹ không được cấp quyền này mà chịu sự điều hành của công ty quản lý quỹ.

- Người nắm giữ chứng chỉ quỹ là một nhà đầu tư thụ động vì không có quyền đưa ra quyết định đầu tư.

- Thành quả đầu tư phụ thuộc vào trình độ và kinh nghiệm của nhà quản lý quỹ.

Khi đầu tư vào chứng chỉ quỹ, nhà đầu tư cần tìm hiểu chi tiết, cẩn thận các hoạt động đầu tư, điều lệ, mục tiêu đầu tư, ngân hàng giám sát của quỹ đại chúng cũng như giá trị tài sản ròng của họ, nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ và liệu đó có phải là sự lựa chọn phù hợp với bạn không.